Van de voorzitter

Recent werden we gewezen op het feit dat we te weinig communiceren. Begrijpelijk. Aan de andere kant is dat het gevolg waar wij als club en bestuur mee worstelen. Te weinig vrijwilligers. Tegenwoordig komt het helaas op een vrij select gezelschap aan. En dat staat in schril contrast met de uitkomst van het referendum een paar jaar geleden. Bijna 70% stemde voor lijfsbehoud van de club. Destijds gaf ik aan dat wat de uitslag van dit referendum ook mocht zijn, ik mij daar als voorzitter, overigens door omstandigheden op die positie terechtgekomen, voor zou gaan inzetten. De uitslag deed ook een appèl op vereende krachten, de schouders eronder te zetten. Qua bestuursformatie lukte dit in enkele weken tijd. Wat een weelde om met 6 personen het bestuur te vormen. Daar kwam helaas door privéomstandigheden en bovenal trieste omstandigheden de klad in. Momenteel bemannen we formeel gezien het bestuur met nog maar 3 personen.
Qua vrijwilligers is het niet of amper van de grond gekomen, ondanks herhaalde oproepen, pogingen en inzet. We mogen ons gelukkig prijzen met het selecte gezelschap aan vrijwilligers die schoonmaken, het onderhoud verzorgen, de bar draaiende houdende etc en ja ook met degenen die de club besturen. Het lijkt allemaal vanzelfsprekend en vanzelf te gaan maar niets is minder waar. Hierdoor blijven zaken liggen en lopen we soms ook achter de feiten aan.

Toch hebben we het weer, godzijdank ook met dank aan hulp, voor elkaar gekregen om een aantal evenementen op de website en Facebook te publiceren en zelfs ook mede te organiseren (dat geldt overigens ook voor andere activiteiten de afgelopen maanden). Plus een woord namens mij als afgevaardigde van het bestuur. Let wel, ook wij hebben een werk- en een privéleven! Verder laat het onverlet dat we echt behoefte hebben aan vrijwilligers waaronder dus ook bestuursleden. Schroom niet om bij één van ons aan te kloppen om er verder naar te informeren of je aan te melden.

Verder zijn wij natuurlijk hartstikke content met het nieuwe elftal wat inmiddels als zaterdag 2 te boek staat, met de toewijding van de andere elftallen, de jongste jeugd die zoveel plezier beleeft aan het spelletje en de passie van de G-voetballers. Het 1e elftal zit de laatste weken in de winning mood en dat schept vertrouwen.

Laten we met zijn allen ons inzetten voor de club en dan met nadruk op allen!

Ronald