CONTRIBUTIE / WIJZIGINGEN

Contributie kan worden overgemaakt op onderstaande rekening. Vermeld wel even de naam van het lid op de overmaking.

ING banknummer NL75 INGB 0000 1002 29 t.a.v. penningmeester DVC.

Voor vragen, wijzigingen en opzegging kunt u een e-mail sturen naar ledenadministratie@dvcdelft.nl

N.B. Het lidmaatschap geldt voor een geheel voetbalseizoen, indien nodig inbegrepen het lidmaatschap van de KNVB voor het nieuwe seizoen, te weten: van 1 juli t/m 30 juni van het nieuwe verenigingsjaar.

LET OP!: Het beëindigen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail tenminste 1 maand vóór aanvang van het nieuwe verenigingsjaar (zie boven) bij de ledenadministratie van DVC.
Niet tijdig opzeggen kan tot extra kosten leiden.

Lidmaatschap per jaar voor het seizoen 2023-2024

Voetbal:
Senioren voetbal zaterdag € 250,00
Senioren voetbal zondag € 250,00
JO19 jeugd € 210,00
JO17 jeugd € 185,00
JO15 jeugd € 170,00
JO13 jeugd € 160,00
JO11 jeugd € 150,00
JO9 jeugd € 150,00
JO6 en JO7 (mini’s) jeugd € 30,00
G-voetbal 6 t/m 12 jaar Gratis

Tennis:
Tennis € 180,00
Tennis voetballende leden € 90,00

Overig:
Niet-spelend lid € 90,00
Donateur € 50,00
Inschrijven kan online of met een inschrijfformulier.

Tegemoetkoming in de kosten
Wanneer u een minimum inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten. Voor de gemeente Den Haag e.o. door middel van de Ooievaarspas of voor de gemeente Delft door middel van het Jeugd Sport Fonds.
Kijkt even bij de betreffende link hieronder of u in aanmerking komt.