ERELEDEN DVC DELFT

Onderscheiden leden

Ere-voorzitter
Hans Vink

Ere-leden
J. Bijl – J. Brands – C. Neeskens – H. Lok – G. Koole – H. Vink – P. v.d. Vliet – J. v.d. Vlist

Leden van verdienste
J. Bodde – C.v.d. Brink – H. v.d. Brugge – H. de Bruijn – S. v. Drongelen – R. Ester – F. Geertsema – M. Glaudemans – F. Groenendaal – A. Groeneveld – G. v. Grootveld – A. de Gruijl – G. Kersten – J. Koelman – G. Koole – B. Leeflang – H. Lok – J. Makkus – C. Meijer – P. v. Mullbregt – C. Neeskens – P. Neeskens – J.J. Niesten – J. Olsthoorn – L. Overboom – G. Poortvliet – A. Verhoeven – P. v.d. Vliet – J. Vos – P. de Wijer


In Memoriam
Onderscheiden Leden

Ere-voorzitters

P. v. Baarle – P.C. t. Dam – C. v. Dongen – S. Haaksman – A. Huisman

Ere-leden
P. v. Baarle – G. d. Boer – H.W Bouman – J.J.F. Buyteweg – P.C. t. Dam – B. v. Drongelen Sr. – J. Groeneveld – P. Groeneveld – P. Haaksman – S. Haaksman – P.J.W. v. ’t Hof – J.C. Horsten – L. Houtzager – W.J. Huijbers – A. Huisman – A.J. Jense – Z.P. Koene – T. Kwant – D. v. Leeuwen – J. Maltha – S.L. Meihuizen – J. Muller Sr. – T. Peters – P. Reedijk Sr. – J. Rogaar – J. Ros – J. Schilperoort – W. Wallaard – J. de Wit

Leden van verdienste
C. v.d. Akker – H. v. Berkum – F. v.d. Boom – J. Borsje – H. Brandwijk – P. v. Dam – J. v. Gentevoord – H.G.Happee – W. Hoogendoorn – M. v.d. Houten – M. Kloeg – J. v.d. Kraan – W. Kraay – T. Lanser – A. v.d. Made – W. Nootenboom – P. den Os – P. Plooy – P. Reedijk Sr. – R. Ruijtenbeek – J. Schenkel – H. Wijnants – J. Zwennis Sr.