BILJARTEN

Iedere woensdagmiddag komen een aantal DVC leden bijeen. Niet om een balletje te trappen, maar om even te biljarten of te kaarten.

De biljartcompetitie loopt gelijk met het voetbalseizoen, maar ook buiten het voetbalseizoen wordt er uiteraard gebiljart.
De oude biljartklok gaat nog op guldens, die je speciaal voor deze ontspannende bezigheid kunt verkrijgen bij de bar.

Voor vragen over biljarten kan je contact opnemen met Sandra van Drongelen via ladywebmaster@dvcdelft.nl.

Biljarten bij DVC uit Delft