Van de voorzitter

Het verlies van weer een vooraanstaand DVC-lid zet alles maar weer eens in een ander perspectief. Toch zullen we door moeten. Ik weet zeker dat Sjoerd niet anders zou hebben gewild. Evenals de andere leden die ons ontvallen zijn.

Na een adempauze, een brok in de keel, een diepe zucht ben ik aan mijn stand verplicht de kar verder te gaan trekken.

De vorige update heeft een aantal meldingen voor vrijwilligers opgeleverd waarvoor dank. Verder kan ik melden dat we aan de hand van een kar-trek-actie heel veel in beweging hebben gezet waarover tijdens de aankomende ALV medio maart meer, die overigens vanwege een zwangerschapsverlof niet eerder heeft kunnen plaatsvinden.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie had ik al aangegeven dat ons grasveld komende zomer wordt vervangen voor kunstgras. Dat schept meer mogelijkheden, en bevestigd ook de goede samenwerking met de buurverenigingen.

Ook informeerde ik tijdens het gelukkig nieuwjaar wensen dat we op de achtergrond ook hebben gewerkt aan een nieuwe website. Dat is nu een feit. Met dank aan wijlen Henri Wijnants, die had toegezegd dit voor zijn rekening te willen nemen en niet te vergeten ook dank voor zijn vrouw Trudie die dit ten uitvoer heeft gebracht.

Adempauze, brok, diepe zucht… ik herhaal het maar weer eens. Het verenigingsleven lukt alleen met vereende krachten!

Ronald