DVC Delft
www.dvcdelft.nl

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Over ons

De website www.dvcdelft  wordt beheerd door DVC Delft  en is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Onze gegevens zijn:
DVC Delft
Brasserskade 238
2616 LA Delft
015-2132548

KvK: 40397532

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer jij je ons contactformulier invult, een lidmaatschap aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Roep- en achternaam
 • Voorletters
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Straat en huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Lidmaatschap vorige voetbalvereniging
 • KNVB_Nummer
 • Laatste elftal
 • Datum laatste wedstrijd
 • Schorsingen Club of KNVB
 • Betaalverplichtingen vorige club voldaan
 • Beroep
 • Beroep vader
 • Beroep moeder
 • Bereidheid tot vrijwilligersactiviteit
 • Legitimatie
 • Rekeningnummer contributie en incidentele betalingen
 • Rekeninghouder
 • Rekeningadres
 • Rekeningpostcode
 • Rekeningplaats
 • Bezit Ooievaarspas
 • Pasfoto
 • IP-adres.

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en mededelingen en/of vragen over relevante clubinformatie. We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via inschrijvingen voor lidmaatschap (alle vormen) of  wanneer u een verzoek heeft gestuurd dat u wilt worden toegevoegd aan onze mailinglijst, maar niet met gegevens die via ons contactformulieren binnengekomen zijn.
 • Je Roep- en Achternaam, Voorletters, E-mailadres, Telefoonnummer, Straat en huisnummer, Postcode, Woonplaats, Geboortedatum, Geslacht, Nationaliteit, Emailadres,  KNVB Nummer, Legitimatie, Rekeningnummer, Rekeninghouder, Rekeningadres, Rekeningpostcode, Rekeningplaats, Bezit Ooievaarspas en Pasfoto die jij verstrekt bij een formulier voor een lidmaatschap van DVC, worden gebruikt om je lidmaatschap aan te melden bij de KNVB en intern voor de teamindelingen. We slaan deze gegevens op in de KNVB Database en in een excelbestand voor eigen gebruik.
 • Wanneer jij ons contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien. Je IP-adres wordt gecontroleerd om te zien of je geen spambot bent.
 • Je Lidmaatschap bij een vorige voetbalvereniging, KNVB_Nummer, Laatste elftal, Datum laatste wedstrijd, Schorsingen Club of KNVB Betaalverplichtingen vorige club voldaan dienen enkel en alleen ter beoordeling of er voor aanvang van een lidmaatschap extra contact moet worden opgenomen. Deze gegevens worden door ons verder niet verwerkt en blijven alleen in de formulierendatabase aanwezig.
 • informatie die je verstrekt over je Beroep, Beroep vader, Beroep moeder en Bereidheid tot vrijwilligersactiviteit dienen alleen voor interne communicatie bij bestuur en kader om eventuele vrijwilligers te melden bij de betreffende verantwoordelijke persoon. Deze gegevens worden door ons verder niet verwerkt en blijven alleen in de formulierendatabase aanwezig.

Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor je gaan uitvoeren. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 6 lid 1 sub a en sub b AVG.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Je formulieren worden opgeslagen op servers van en Yolknet Internetservices. Niet alleen houdt Yolknet de servers 24 uur per dag in de gaten, zij maken ook elke dag een backup. Die wordt bewaard op twee verschillende en geografisch gescheiden plaatsen, zodat bij een storing de kans op het verlies van data minimaal wordt. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt op een andere geografische locatie. De privacyverklaring en andere gegevens over jou persoonsgegevens op de servers van Yolknet kun je hier bekijken.

Bij lidmaatschap van DVC Delft worden je gegevens ook gedeeld met de KNVB. De privacyverklaring van de KNVB vindt je hier

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies zijn niet schadelijk voor je computer en bevatten geen virussen. Ze helpen om de website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak, Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee of op de website van ConsuWijzer.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Burostaal.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Wanneer jij je uitschrijft voor onze mailinglist of wanneer je informatie opvraagt via het contactformulier zullen we je persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens van een bericht dat jij aan ons hebt gestuurd middels ons contactformulier, worden binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met jou verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via privacy@dvcdelft.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.